Se endringslogg på en PUD
Ofte får vi spørsmål fra kundene om hvem som har kansellert turen. Nå kan dere gå inn på detaljer på en PUD, trykke på 'Logg', og få oversikt over alle endringer og hvem som har utført dem